logo vijn infra jaco vijn noord-scharwoude

VIJN-INFRA

Werkzaamheden vijn-infra

In de afgelopen periode heeft Vijn-Infra aan meerdere projecten gewerkt in de rol als:

  • Projectleider
  • Directie UAV
  • Technisch Manager

Waalenburg, texel

Natuurontwikkeling

Natuurgebied Waalenburg is een belangrijk weidevogelgebied in het midden van Texel. De oude kreken worden hersteld, (klep)stuwen, (vaar)duikers en een lange breedte randsloot zijn aangelegd voor de ontwikkeling van de natuur waarbij een hoger waterpeil behaald zal worden.

Om dit project te laten slagen heeft Jaco Vijn een nauwe samenwerking gehad met: Natuurmonumenten (als toekomstig beheerder), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Texel, agrariërs, als ook de bewoners.
In dit project heeft bijna 400.000 m³ grondverzet plaats gevonden, 1,5 km betonnen fietspad aangelegd, 6 vaarduikers, 1 fietsbrug en ca. 50 (klep)stuwen geplaatst.

Project

Binnenkort meer informatie.

Brug Oudekerk aan de Amstel

o.a. vervangen brugdek

Vanuit de rol van Projectleider heeft Jaco Vijn het herstel gedaan voor de ontstane ruimte op de bevestigingspunten van de halsbeugels bij vier deuren van de grote kolk van de Tolhuissluis en scheuren in het metselwerk ter plaatse van de deuren van het benedenhoofd. In grote lijnen bestonden de werkzaamheden uit: borgen van de deuren, inmeten positie, verwijderen deuren, aanbrengen nieuwe bevestigingspunten. Daarbij is ook delen metselwerk hersteld door uittanden en inboeten.

Contact

Noord-Scharwoude

Spoorstraat 4, 1723 ND