logo vijn infra jaco vijn noord-scharwoude

VIJN-INFRA

Vijn-Infra richt zich op Directievoering UAV en Projectleiding van civieltechnische als ook natuurontwikkelingsprojecten.
Jaco Vijn is eigenaar van Vijn-Infra.

PROJECTLEIDER

Als projectleider civiele techniek neemt Vijn-Infra de verantwoordelijk voor de alledaagse leiding van projecten binnen de projecten. Jaco Vijn stemt met de opdrachtgever de scope af bijvoorbeeld middels een Plan van Aanpak. Daarbij neemt hij hierin tevens een adviserende rol.
Vanaf de projectopdracht neemt Jaco Vijn de verantwoordelijk voor de benodigde stappen die genomen zullen worden tot het komen van een aan besteedbaar contract. Van de realisatiefase tot Nazorgfase zal hij betrokken en informerend zijn voor het uitvoeringsteam.

DIRECTIE UAV

In de rol van Directievoering heb ik het overzicht en coördineer dit met de toezichthouder(s) en bewaakt Vijn-Infra de planning, financiën en controleer het meer- en minderwerk van de GROTIK (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit). Als Directie UAV voelt Vijn-Infra goed aan wat de politieke en omgevings gevoeligheden van een project zijn en zal hier op gepaste wijze stappen nemen en de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen en houden.

TECHNISCH MANAGER

In de rol als Technisch manager is Vijn-Infra verantwoordelijk voor het leiden van specialisten binnen de  techniek. Met deze ervaring houdt Vijn-Infra het team betrokken over de voortgang en planning van het project. Daarbij is het tijdig halen van de benodigde inhoudelijke vakkennis voor de input tot het laten toetsen van documenten voor de output in alle faseringen van het project.

veel disciplines

Wegen

Met betrekking tot wegen is met name nieuwbouw, reconstructies, levensduur verlengend of instandhouding. De werkzaamheden zijn variërend van fundatie tot deklaag. In deze projecten was Vijn-Infra vanuit de rol Directie UAV de verantwoordelijkheid voor de planning, financiën, communicatie omgeving en risicobeheersing van de voorbereiding tot en met oplevering.

Kunstwerken

Voor de kunstwerken was het uiteenlopend van vaarduikers, klepstuwen, onderhoud aan vaste- en beweegbare bruggen tot realisatie van gefundeerde geluidschermen.

Waterbouw

Projecten in de waterbouw zijn onder andere: aanbrengen en of vervanging oeverbescherming voor bijvoorbeeld stalendamwand, opgeklampte schotten of andere maatregelen al dan niet voorzien van bijvoorbeeld grout of klapankers.

Natuurontwikkeling

In de rol van Technisch-en Contractmanager heeft Vijn-Infra de verantwoordelijk gehad voor de realisatie van het gebied Waalenburg. Dit betrof het gebied van ca. 500 ha te ontwikkelen zodat in verschillende stadia het waterpeil opgehoogd kan worden. Doel daarbij is vernatting waardoor weidevogels en met name het ultieme doel weer broedende kemphanen terug te krijgen.

Groenvoorziening

Met de opgedane ervaring en kennis in de praktijk van alle facetten in het Stedelijk groen kan Vijn-Infra projecten van voorbereiding tot uitvoering doen. Van ontwerp, planten, plantgat verbetering, snoeien, dunningen tot zagen kan Vijn-Infra adviserend de rol vervullen. Voor vele projecten heeft hij de gedane inventarisatie verwerkt tot het schrijven van een bestek, de aanbesteding en tijdens uitvoering de begeleiding gedaan.

OP WEG NAAR VERBETERING

Infra is altijd in beweging. Denk aan nieuwe fietspaden, wegomlegging, kunstwerken, geluidsschermen of een bushalte. Wanneer de infra goed is, kan het verkeer goed en tevreden doorstromen. Dit is het streven van Vijn-Infra.

Wie is Vijn-Infra?
Jaco Vijn

Jaco heeft in zijn werkzame periode aan veel projecten meegewerkt in de Grond-, Weg- en Waterbouw, gedurende het gehele proces vanaf de projectvoorbereidingsfase tot en met de nazorgzorgfase.

Door zijn sterke motivatie en sympathieke houding weet Jaco collega’s mee te nemen in het project om de opgedragen resultaten gezamenlijk te behalen. Met zijn opgedane ervaring op de onderdelen in een project zoals onder andere Kwaliteit, Geld, Techniek en omgeving kan hij vroegtijdig hier scherp op zijn en hier op anticiperen.

Transparant werken is een belangrijk iets, waarmee hij projectteamleden als ook de Opdrachtgever blijvend informeert en of adviseert op te nemen stappen bij een afwijking op de scope van het project.

Contact

Noord-Scharwoude

Spoorstraat 4, 1723 ND