logo vijn infra jaco vijn noord-scharwoude

VIJN-INFRA

Opleidingen vijn-infra

Opleidingen

2018 HBO Civiele Techniek, afgerond

1994 MTS Zelfstandig beroepsbeoefenaar stedelijk groen, 4-jarige opleiding, afgerond

1983 LTS in Hoorn, timmerman en metselaar, afgerond

Cursussen

2019 VCA Vol, afgerond

2014 Lead Auditor systeemtoetser ISO 9000 serie

2014 Introductiecursus Systems Engineering voor de GWW

2014 Coördinator gladheidsbestrijding voor wegbeheerders (CROW), afgerond

2014 Zorgvuldig handelen Flora-en Faunawet, niveau 3, afgerond

2014 Basis Assetmanagement (Avans)

2013 Gladheidsmeldsysteem (Meteo Consult);

2013 Leiding geven zonder macht (Schouten en Nelissen)

2013 Normkennis ISO 9001 en Intensieve Auditvaardigheden

2012 Contracten Directie UAV, afgerond

2012 CROW Publicatie 96b, veilig werken aan de weg

2011 Training Agressie en Geweld

2010 Effectief communiceren op de werkvloer

2009 Praktische implementatie van de CE markering voor asfalt

2009 Training Projectmatig werken en Risicomanagement

2008 UAV-GC 2005, afgerond

2006 Asfaltkennis 1 en 2, afgerond

2005 Boomtaxatie in theorie en praktijk, afgerond

1989 Cursus boomverzorging, afgerond